Loading images...

АНОНС! 31 серпня 2020 року об 11.00 відбудеться Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією: «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ, АКЦЕНТИ»

Шановні колеги!

До вашої уваги інформація Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

31 серпня 2020 року об 11.00 відбудеться Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією: «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ, АКЦЕНТИ».

Основна проблема для спільного розв’язання – невідповідність підготовки кваліфікованих кадрів викликам національної економіки, сучасного ринку праці, знаннєвого суспільства та потребам фахівця, професіонала, особистості.

Питання для обговорення:

1. Модернізація змісту, форм, моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників на компетентнісній основі.

2. Сучасні підходи освіти дорослих.

3. Технології формальної і неформальної освіти для безперервного професійного розвитку фахівців.

4. Варіативні програми підвищення кваліфікації педагога П(ПТ)О на засадах компетентнісного підходу.

5. Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з ключовими стейкґолдерами і бізнес-партнерами.

6. Розроблення професійних профілів педагогічних працівників із визначеними компетентностями відповідно до завдань реформування П(ПТ)О.

7. Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії із ключовими стейкґолдерами. Ініціатори та модератори Всеукраїнського телемосту: науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЗАХОДУ ВІДБУДЕТЬСЯ НА LMS «ПРОФОСВІТА» (profosvita.org РОЗДІЛ_Всеукраїнський телеміст).

ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAgW4Y2XI9k8EL-krlfMX74JaQ1exlOiTOuRJvB-1bx-z5Sg/viewform

Інноваційно, професійно, компетентнісно спрямовано, клієнто зорієнтовано!

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ ТА ВСЕБІЧНОГО ДІАЛОГУ

ДрукE-mail