Loading images...

Методична робота - це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

IMG 20180131 131121

Основними завданнями методичної роботи у закладі професійної (професійно-технічної) освіти є:
  •  організаційно-методичне забезпечення програм закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
  • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
  •  розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників щодо проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
  •  організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
  • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
  •  забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
  • підготовка до атестації педагогічних працівників.

Структура методичної роботи ДПТНЗ "Конотопське ВПУ"

structura

Методична проблема

З 2017 року педагогічний колектив ДПТНЗ "Конотопське ВПУ" працює над єдиною методичною проблемою “Створення інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу професійно-технічного навчального закладу”.

Програма роботи над методичною проблемою:

 

ДрукE-mail