Loading images...

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Підготовка молодших спеціалістів

(на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник")

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Шифр і назва галузі знаннь: 14 "Електрична інженерія"

Код і назва спеціальності: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Зарахування на: 1 курс

Повний курс: 2 роки

Термін навчання:01.09.2019 - 30.06.2021

Ліцензований обсяг: 30

Тип пропозиції: основна

Підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565


СКЛАДОВІ КОНКУРСНОГО БАЛУ

1. Фахове випробування (вступні іспити у письмовій формі)

2. Українська мова (Вступний письмовий іспит із загальноосвітнього предмету)

3. Бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності (Конкурсний показник)


Програма вступних випробувань з української мови для вступу на навчання для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка." На основі здобутого освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник.

Програма фахових вступних випробовувань для вступу на навчання для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі здобутого освітньо - кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з професії 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 3-го розряду на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізацію «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Завдання для вступних випробуваннь:

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

П'ятий рівень

Шостий рівень

ДрукE-mail